Home

MEAC

Medisch Expertise & Advies Centrum B.V.

Het MEAC is een multidisciplinair expertisecentrum voor medisch en psychologisch onderzoek en vormt een samenwerkingsverband tussen specialisten op de vakgebieden neurologie, (neuro)psychologie en psychiatrie.

Het MEAC is een onafhankelijke instelling, ontstaan uit een in de praktijk gegroeide behoefte aan nauwere samenwerking tussen diagnostici, behandelaars, coaches en begeleiders met jarenlange ervaring in de gezondheidszorg en het verrichten van expertises op het gebied van onder andere letselschade, WIA-problematiek, arbeidsreïntegratie, bedrijfsgezondheidszorg.

Kernactiviteiten
Het MEAC richt zich op individuele diagnostiek en advisering op het gebied van de neurologie, (neuro)psychologie en psychiatrie en in het verlengde daarvan op coaching en loopbaanbegeleiding. Met andere woorden: onderzoek, diagnose en implementeren in opdracht van derden. Het centrum voorziet in een behoefte aan expertise en advisering aangaande mogelijkheden en beperkingen in relatie tot ongeval of ziekte. Daarnaast kan MEAC als klantmanager/verwijzer optreden in geval van behandeling van vastgestelde fysieke en mentale problematiek.

Doelgroepen
Algemeen

  • Personen die verzuimen en/of dysfunctioneren, dan wel (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn als gevolg van psychische of somatische problematiek en of mentale overbelasting.

Specifiek op het gebied van trauma

  • traumata van het zenuwstelsel als gevolg van ongeval/ziekte/operatie (niet aangeboren hersenletsel);
  • trauma als gevolg van, dan wel als reactie op al dan niet somatische ingrijpende gebeurtenissen (whiplash, posttraumatische stresstoornis en dergelijke).


Opdrachtgevers

De kring van opdrachtgevers van het MEAC bestaat ondermeer uit: medisch adviseurs particuliere verzekeringen, bedrijfsgeneeskundigen/arboartsen, verzekeringsartsen UWV, de rechterlijke macht, (letselschade)advocaten, neurologen en psychiaters/zenuwartsen, A & O psychologen arbodiensten, personeelsfunctionarissen en bedrijfsmaatschappelijk werkers, arbeidsdeskundigen en particulieren.

Uitbreiding
Sinds kort richt MEAC zich niet alleen meer op het inventariseren, objectiveren en adviseren, maar uitdrukkelijk ook op de implementatie daarvan: coachen en begeleiden. Tevens biedt MEAC een loketfunctie voor diverse soorten van behandeling. Via onze klantmanager kunnen cli├źnten verwezen worden voor bijvoorbeeld behandeling op het gebied van:

  • psychiatrie
  • psychologie
  • fysiotherapie


TEAC-team

Om de uitbreiding van MEAC voor iedereen zo overzichtelijk en effectief mogelijk te houden is er binnen MEAC een team geformeerd rondom de specifieke doelgroep van trauma's, TEAC: Trauma Expertise en Adviescentrum.